• Wpisów:95
  • Średnio co: 29 dni
  • Ostatni wpis:183 dni temu
  • Licznik odwiedzin:31 616 / 2840 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Chce znów uwierzyć,
Że warto walczyć o jutro,
Że jeszcze trzeba żyć...
 

 
Kochamy ludzi tych ,
którym nasza miłość ,
jest obojętna
 

 
I kolejny raz uratuje Nas
Kochać teraz muszę za Ciebie.
Nikt nie zabierze mocy,
Którą w sobie mam.
 

 
'Boję się oddać jej w całości,
miłość przekracza wszystkie progi mojej dojrzałości,
serce w najwyższym stanie gotowości,
przyspiesza swój rytm. [...]
I chodź ucieknijmy stąd,
nie chcę już oddychać tym zatrutym powietrzem!
chodź ucieknijmy stąd,
nikt nie będzie mówił nam co dla nas jest najlepsze.'
 

 
Każda droga w pewnym momencie się rozwidla , wybieramy różne drogi , myśląc że kiedyś się spotkamy widzisz jak ktoś coraz bardziej się oddala , to nic jesteśmy dla siebie stworzeni w końcu się spotkamy.
 

 
Może inny jest Twój świat, lecz powiem Ci szczerze, że Ciebie mi brak
 

 
-Dałbyś jej trze­cią szansę?
-Tak.
-Ale prze­cież dwa ra­zy tak bar­dzo Cię zraniła...
-Tak, to praw­da. Ale jest jeszcze coś...
-Co takiego?
-Ja ją kocham. Kocham ją tak bar­dzo, że dałbym wsadzić so­bie szty­let w ser­ce po raz trze­ci dla cho­ciażby kil­ku chwil, które po­daro­wałaby tyl­ko mnie...
 

 
"To niemożli­we!" - mówi Rozum
"To lek­ko­myślność!" - mówi Doświadczenie
"To może zra­nić!" - mówi Duma
"Spróbuj­my..." - mówi Marzenie
 

 
Ra­ny za­dawa­ne przez naj­bliższych, najdłużej leczy­my, naj­bar­dziej bolą, te których się nie spodziewa­my od ludzi, których kochamy.
 

 
Nie pot­ra­fię so­bie przy­pom­nieć twoich os­tatnich słów skiero­wanych do mnie... Może to i dob­rze, le­piej cię zapamiętam...
 

 
Naj­ważniej­sze to nie poz­wo­lić się za­bić od środka.
 

 
Proszę byś przed snem spoj­rzał w niebo i po­myślał o mnie, że jes­tem, żyję i za­sypiam pod tym sa­mym niebem, co Ty. Sko­ro nie mogę być przy To­bie to przy­naj­mniej możemy dzielić te chwi­le i a nuż uda nam się spra­wić, by nasza miłość trwała wiecznie.
 

 
Pa­miętam każdą wspólnie spędzoną chwilę. A w każdej było coś wspa­niałego. Nie pot­ra­fię wyb­rać żad­nej z nich i po­wie­dzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe.
 

 
"Ty znasz moje serce ja znam Twoją dusze
razem zadajemy rany cięte rany kłute"
 

 
"Dziś przytulę cię tylko po to, by zaraz odejść .
Te uczucia nietrwałe i dlatego tak cenne.
Tylko szkoda, że nasze serca nie są wymienne"
 

 
"Czy te oczy mogą kłamać?
Jej oczy nie kłamią
Zabiłaby za mnie,
zamordowałbym za nią!!!
Nieśmiertelne dusze,
przez każdą burzę
Aż ziemia się zatrzyma,
ani chwili krócej!!"
 

 
"Nie ma Cię gdy moje życie spada w dół i,
nie ma Cię gdy wszystko łamie się na pół,
ale kocham Cię! kocham! wciąż Cię kocham kurwa,
i nie znam już innych słów,
to jest zbyt trudne"
 

 
- Tak bar­dzo się boję (po­wie­działo Ser­ce do Miłości)
- Nie masz cze­go, zo­baczysz będzie wspa­niale (wtrąciło się Szczęście)
- Ale cza­sami będzie bo­lało (szepnęło Roz­sta­nie)
- Prze­cież tam­to Ser­ce ma ko­goś in­ne­go, a ty nie pa­sujesz do niego (szy­der­czo zaśmiała się Zaz­drość)
- Ra­zem po­kona­cie wszys­tkie przeszko­dy (pod­szepnęła Nadzieja)

Ser­ce uważnie wysłuchało wszys­tkich opi­nii... i zauważyło, że tyl­ko Ro­zum mil­czał.

- A ty Ro­zumie,co o tym sądzisz?
- Wiesz prze­cież, że mo­ja opi­nia będzie prze­ciwieństwem Two­jego wy­boru... (odez­wał się za­duma­ny Ro­zum)
 

 
Sztuką jest nie po­mylić praw­dzi­wego uczu­cia za­kocha­nia z silną pot­rzebą blis­kości, bo pragnąć miłości to jed­no, a na nią szczerze i w pełni zasłużyć to coś zu­pełnie innego....
Cze­mu Ci, którzy na nią zasługują po­nad wszys­tko mają często smut­ne i sa­mot­ne serca...
 

 
Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy.